UX-copywriting

‘Kan Van Zussen mij helpen aan ultrakorte teksten voor mijn app?’

Schrijven voor internet en in het bijzonder voor sociale media is een vak apart. Vooral microcopy luistert nauw: een perfect commando op een navigatieknop valt niemand op, de app-gebruiker kiest intuïtief. Maar de keus tussen ‘herstel’ en ‘annuleer’ irriteert vrijwel iedereen. Daarom onderzoeken wij als UX-copywriters eerst wat bezoekers willen weten, hoe ze navigeren, wat een ondubbelzinnige call to action is. Met die wetenschap voor ogen schrijven wij online-content voor uw app, website of ander digitaal medium. UX-copywriting lijkt een nieuw vak, maar wij werken sinds jaar en dag niet anders dan met de lezer voor ogen. Online én offline.

Proef op de som

Wij weten dat onze aanpak werkt, maar we begrijpen dat u ons niet zomaar gelooft. Hoeft ook niet. We overtuigen u graag van onze kwaliteiten met een voorbeeld uit uw eigen praktijk.