Hertalen

‘Hoe moet ik dat nou zeggen?’

Onze opdrachtgevers weten vaak precies wat ze hun lezer willen vertellen, maar krijgen die boodschap niet duidelijk op papier. Dat is de perfecte basis voor onze samenwerking. U weet alles over het onderwerp én u weet wat u wil overbrengen, wij weten alles over prettig leesbare, compacte teksten. Dus als u ons de complexe informatie stuurt, herschrijven wij die tot een bondige boodschap. Resultaat: uw doelgroep begrijpt u in één keer. Dat kan er zo uitzien:

Uw boodschap

Werk je in een functie waarop een functieverplichte opleiding van toepassing wordt, dan informeert je leidinggevende je over de redenen waarom de opleidingseis gaat gelden. Alle medewerkers die deze functie uitoefenen, moeten aan de opleidingseisen voldoen binnen de termijn die in het opleidingsplan voor de betreffende opleiding is opgenomen.

Alle medewerkers behouden de contractuele uren en het bijbehorende jaarsalaris, dat zij op 31 december 2017 hebben. Dit betekent dat medewerkers niet meer gaan werken door de verhoging van de fulltime arbeidsduur.

Onze hertaling

Heb jij een functie waarvoor je een opleiding moet volgen, dan legt je leidinggevende je uit waarom dat noodzakelijk is. Jij en al je collega’s in dezelfde functie moeten binnen de afgesproken termijn aan de opleidingseisen voldoen.
Je houdt de contractuele uren en het jaarsalaris dat je op 31 december 2017 hebt. De fulltime-arbeidsduur stijgt, maar je gaat niet méér werken.
Proef op de som
Wij weten dat onze aanpak werkt, maar we begrijpen dat u ons niet zomaar gelooft. Hoeft ook niet. We overtuigen u graag van onze kwaliteiten met een voorbeeld uit uw eigen praktijk.